Silver medalj i SM i Mathantverk tillsammans med Hjulsjö 103 för Folkärna Speltvete

SM i Mathantverk 2023 (eldrimner.com)Läs mer om SM samt även detta fantastiska  Eldrimner som är ett nationellt centrum för mathantverk. Förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget. 

Märta Westling är den fantastiska bagern på Hjulsjö 103 som trollat fram detta bröd. 

TACK för din support!

Besök Hjulsjö 103 om kan!!

Just där den djupa Bergslagsskogen går över i betesmarker bakar vi surdegsbröd på enastående kulturspannmål och jäser äpplen till torr och krispig cider. Allt görs för hand. Kan vi buteljera en plats? Servera ett landskap i ett bröd? Vi tror det. Brödet gräddas året om i Hjulsjö. Vår cider hittar du hos oss och ett fåtal restauranger - och i tillfälligt sortiment på Systembolaget.

Så bedömndes brödet


Vinnare i Dalarnas Byggnadsvårdspris 2023

Sven Erik Eriksson med byggnadsvårdsprojektet Ekonomibyggnaderna på Ollasgården är vinnare i Dalarnas byggnadsvårdspris 2023.


Sven Erik Eriksson har genom omsorgsfull och varsam renovering räddat tre ekonomibyggnader i odlingslandskapet; en hölada, en smedja och en rökbastu. Han har i teori och praktik utforskat byggnaderna, den lokala byggnadstraditionen och byggnadstekniken stråtaksläggning – ett i Dalarna bortglömt hantverk. Höladans stråtak har rekonstruerats med täckning av vass från närområdet och av halm från egen odling på Ollasgården. Dessutom har Sven Erik skapat möjligheter för fler att delta i projekten, genom bland annat byggnadsvårdskurs. Sven Erik Eriksson har tagit fasta på, inte bara enstaka byggnader, utan en hel gårdsmiljö. Detta med vilja att utforska, bevara, bruka och uppleva den tillsammans med andra. På Ollasgården möts människor kring kultur och natur, dåtid och framtid.
Gården Ollas ligger vid Nedre Dalälvens inlopp till sjön Bäsingen i Folkärna socken i Avesta kommun

Ett unikt kulturarv i ett bevarat gammalt
odlingslandskap

En unik renovering och återskapandet av ett mellansvenskt halmtak

Fram till 1930 talet fanns mängder av olika natur tak. Man tog vad som fanns på gården. 
Framför allt trä men även vass och halm. Bäsinge By har egna vasstag som vi alla har del i. 
Men steg för steg så ersattes det med taktegel och plåt. Självklart håller ett sådant tak längre.
Synligt (underifrån) finns idag 2 halmtak på Ollas dels en loge som är sammanbyggd med ladugården och en liten timrad hölada vid våtmarken. Men det har funnits fler.
 Med Sigurds Erixons avhandling från ”Folk Liv 1948–1949” om svenska halmtakstyper som underlag och speciellt en teckning från avhandlingen på ett halmtak från Brillingsnäs/Folkärna Socken där Ollas gården ligger så kunde ett nytt halmtak liknade det ursprungliga läggas.
Halmtaksläggare Sten Nilsson från Laholm med medhjälpare utförde jobbet.

Takhalmen kommer från Fulltofta rågen som vi odlat på Ollas skördat med självbindare. 
I samband med takläggningen så bakade vi bröd på Fulltofta rågen från takhalmen, som var odlat, skördat, rensat samt malt på Ollas.
Samt även bakat på gården. Bra exempel på hur en självförsörjande gård fungerade förr.
Kanske kan vi lära något av detta. Ytterligare bra exempel på varför Ollas måste bevaras.

Sammanfattning
 • Vi sådde slutet aug 2020 150 kg/hektar av Fulltofta rågen.
 • Skördade 19 juli 2021 med självbindare.
 • Rågen skall helst skördas 10 dagar innan den mognar om det skall användas för takhalm.
 • Efter torkning av kärvarna så började arbetet med att göra i ordning kärvar för takhalm.
 • Ogräs måste bort samt tröska bort rågkärnor och därefter måste kärvar bindas om.
 • Kärvar bör vara 20 cm i diameter eller 1,5g/kärv. Beräknat är 10 till 15 kärvar per m2.

Arbete var både utmanande och tidskrävande och framför allt att hitta utrusning/hjälpmedel samt metoder att göra i liten skala.
Kunskap som gör att vi vågar så/satsa igen och hoppas under 2023/24 kunna producera kärvar för tak samt andra behov. 0,5 hektar åker bör räcka till 50 till 80m2 färdigt tak.

Augusti 2022 var det dags att lägga taket.
Sten Nilsson från Laholm gjorde detta och höll samtidigt en 2 dagars kurs tillsammans med sin son Joar för 8 byggnadsvårdare från Dalarna.
Kursen arrangerades/finansierades tillsammans med Ollas gården av Länsstyrelsen i Dalarna samt Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet. Kurs blev mycket uppskattad.
Kursledare
Sten Nilsson
Joar Nilsson

Deltagare
Vile Oyagouez
Dan Gavell
Anders Fransson
Peter Svensson
Daniel Malmberg
Anton Lundell
Stellan Anliot
Henrik Larsson

Filmaren Freja Frölander dokumenterade takläggningen för Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet. Vi hoppas att filmen är klar under 2023.Ängslada innan renovering

Så såg lada ut innan renovering. 

Läs mer

Ollas Gården
Smedja
Halmtak
Våtmark
Folkärna speltvete
Ett gott exempel
Rökning
Bäsinge by
Renovering
projekt dalavete
bagarstugan
Recept
Support och hantverkare
Odling på Ollas 
Blogg
Under uppbyggnad
Biosfärområde Nedre Dalälven
Ollas med våtmark. Längst upp inloppet av Dalälven i sjön Bäsingen

Ollas, välhållen gård med lång hävd

 Vill du läsa mer om gården Ollas i Bäsinge by – en kulturhistorisk mötesplats (ollasgaarden.se) 

 • Busksångare Foto Kenneth Seil
 • Ollas
 • Farbror Erik sista riktiga bonden
 • Smedja i bruk efter renovering 7 aug 2021
 • Hans Larsson med Folkärna hatt tillsammans med Sven Erik 7 aug 2021
  Hans Larsson i Folkärna hatt 7 aug 2021
 • Dalavete odlingar
 • Rensning av tröskat Dalavete
  Rensning av tröskat Dalavete
 • Självbindare i arbete med Blidbo Brukshästar Mattias med son.
  Självbindare med Blidbo Brukshästar Mattias o. son
 • Renovering lada
  Renovering lada
 • Hölada våtmark
 • Våtmark
 • Våtmark med timmer lada (Halmtak)
 • Redskap bagarstuga mesta för bakning
  Redskap bagarstuga mesta för bakning
 • Ollas gård samt bagarstuga
  Ollas gård samt bagarstuga
 • Bakugn värms upp
  Bakugn värms upp
 • Bagar stuga
  Bagar stuga
 • Jordbruk
  Vårbruk
 • Hemtagning råghalms kärvar
  Hemtagning råghalms kärvar
 • Lada utäga
  Lada utäga
 • Solen går ner över Folkärna och Ollas
  Solen går ner över Folkärna och Ollas
 • Bagar stuga
  Bagar stuga
 • Ladugårds backe
  Ladugårds backe