Skatten på Ollas loge

Folkärna Speltvete och Folkärna Vete

Hans Larsson i arbete med Folkärna Speltvete. Fantastisk support

"Våren 2016 brast ett rep i Sven Erik Erikssons lada på gården Ollas i Dalarna. Ner föll ett antal jutesäckar som skulle visa sig innehålla ett fynd med över 40 år på nacken."

Våren 2016 fann jag ett femtiotal tomma spannmålssäckar på Ollas loge. Det var min farbror Erik, född 1908, som hade hängt upp dem på ett rep. Ingen vet när han gjorde det, men det måste vara före 1974 för då slutade Erik med jordbruket. De kan ha hängt där redan på 1950-talet. Eller längre. Som sagt, ingen vet. Men säckarna var inte helt tomma, några sädeskorn hade fastnat i juteväven.

Blev nyfiken. Kunde fröna väckas till liv? Det gick, ett tiotal plantor växte upp och gick i ax.
Det var speltvete. Skörden från dessa plantor blev utsäde våren 2017. Ett 40-tal plantor, 60% med borst, 40% utan, gav en skörd på cirka 300 gram rensade kärnor. Dessa blev nytt utsäde 2018 och räckte till 10-12 m2 .
Jag engagerade några duktiga ekologiska odlare i Dalarna och Skåne som hjälpte mig att upp föröka vidare under 2019 och 2020. 
Nu har detta speltvete såtts ut på Ollas hösten 2020 och ingick i en demonstrationsodling som visades upp för odlare och andra intresserade på fältvandring den 7 augusti 2021. Skörden blev tillräckligt stor så jag hoppas att nu kunna mala speltvetet och få mjöl till att baka surdegsbröd i gårdens bakstuga.
Har etablerat samarbete med forskare i Sverige och Tyskland för att försöka spåra Ollasgårdens vete.
Men tills vidare är skatten döpt till Folkärna speltvete från Ollas i Bäsinge by, Folkärna Socken.

Det fanns också andra små skatter i säckarna; havre, korn och vete som jag  arbetar vidare med att försöka få liv i.  Det är aldrig för sent att hitta skatter från den gamla bondekulturen.

Här har ni en beskrivning på hur man letar efter korn! 
Annika Michelson  Annika Michelson (google.com) 

Att söka efter gamla sädeskorn - Google Presentationer

Folkärna Speltvete

Folkärna Vete

Här är Folkärna vete på gång. Kommer ur samma säckar!