Varmrökbastu Ollas

Troligtvis byggd på plats i början 1800 talet

Lite info om hur den användes. 

 Vi har en gammal beskrivning på våra hus på Hedemora Gammelgård, den är skriven av Karin Hessling så jag är säker på att uppgifterna är korrekta. Ja, detta är vår beskrivning av bastun, som synes lite föråldrad svenska, den är väl skriven inför invigningen 1915. Bastun, som bär årtalet 1757, är från Örjas i Västerby i Hedemora socken. Det är en timmerbyggnad utan fönster. Mitt på golvet finns en murad ugn att elda i. Någon rökgång finns inte, utan röken har fått sprida sig i bastun eller söka sig ut genom små gluggar i väggen. När man rökte fläsk, kunde dessa gluggar stoppas igen. Bastun har dubbla tak för värmens skull. Yttertaket är ett vanligt torvtak, innertaket, som lutar något mindre än detta, består av kluvna stockar, lagda tätt invid varandra. Längs vardera långsidan i bastun går laven, en meterbred, intimrad hylla. Där lades lin och säd, som skulle torkas.

Långsidorna och taket fortsätta framför dörren och bilda en öppen svale, även den med hyllor på sidorna. På marken ligga två stora stenar, använda, när man klubbade lin. De heta linkärvarna togos ut ur bastun, lades över stenarna och bearbetades med en träklubba, så att den hårda märgen i linstråna knäcktes. Långt tillbaka i tiden har bastun nyttjats även till bastubad. Då hällde man vatten på den heta muren för att få bastun full med ånga.

Källa: Sylvia Lundewall Hedemora Gammelgård 

Renovering rökbastu

  • Timmerman      Solvarbo Timring & Byggnadsvård 
  • Murare               Rolf Lövkvist AB

Ollas har fått ett statligt stöd till kulturmiljövård för renovering av Smedja och Varmrökbastu som fördelas av länsstyrelserna runt om i landet. Handläggare ULRIKA JANSSON Antikvarie  Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering. Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, Sweden.