Smedjan på Ollas

Invigning av smedja gjordes den 7 aug 2021 med över 70-tal personer på plats.

Smedjan är med största sannolikhet byggd början 1800 talet.  Smideskonst och speciellt hästskosmide har lång tradition i Folkare bygden.  Varje gård med självaktning skulle ha en egen smedja.  Där tillverkades och reparerades allt smide som behövdes för gårdens verktyg och redskap, även gårdens spik.  Under 1800-talet var specialiteten i Folkärna socken att smida hästskor och hästskosöm. Storskaliga leveranser gjordes från Folkärna till bland annat Kungliga Hovstallet och Veterinärinstitutet (sedermera Veterinärhögskolan), samt till kavalleri och artilleriregementen i Stockholm. En viss Abraham Larsson, utnämnd till Kunglig hovleverantör (mäster och storsmed), organiserade detta med hjälp av gårdarna i Folkärna. Ollas var säkert en av de 80 smedjor som han hade som lego-leverantörer. Smedjan var i dåligt skick med trasigt tak samt sönderfrusen eldstad. Dörrar och fönster trasig. Helt obrukbar.  

Syfte med renovering var att säkra smedjan för framtiden samt börja bruka den igen. 

Solvarbo Timring & Byggnadsvård AB har utfört följande arbeten.

 • Byte av cirka 35 meter timmerstock
 • Byte av två takåsar
 • Halvsulning av cirka åtta meter timmerstock
 • Spikning av kilsågad locklistpanel på södra gaveln (framsidan)
 • Renovering av dörr och nytillverkning fönster
 • Tillverkning av ny lucka till öppningen bredvid dörren
 • Omläggning av tak och takbrädor i dåligt skick har byts ut liksom dåligt taktegel.
 • Ny läkt, papp och vindskivor.
 • Rödfärgning av smedjan utvändigt med Falu rödfärg 

Rolf Lövkvist AB har utfört följande arbeten.

 • Demontering skorstens kåpa samt uppmurning av eldstad o kåpa.

Ollas har fått ett statligt stöd till kulturmiljövård för renovering av Smedja och Varmrökbastu som fördelas av länsstyrelserna runt om i landet. Handläggare ULRIKA JANSSON Antikvarie  Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering. Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, Sweden.

 

Smedjan innan renovering


Smedja historia 

1985 så inventerades smedjorna i Folkärna av Södra Dalarnas Kultur historiska samfund. Där deltog Ollas Erik i arbetet. Se bilder. 

Renoverings arbetet 

Utförda arbeten under våren och sommaren 2021

Plan för återskapa smides metod för smedjan

 Smedjan är gjord för träkol och drivs av en 2 kammar bälg.

Forman: Skapa en grop på 20 cm i alla riktningar. Även på djupet.  

Stenar ligger i sand och fogarna kan petas upp med en ståltråd enl. murare. Ett varv sten sedan är resten sand.

Fyll forman med stybb från en kolmila. 

Det skall vara tvärhand fritt under inblåset in i forman.  

Överkant stybbnivå kan gärna ligga 5–7 cm över inblåset och jämns med överkant på forman. Bygger sedan ovan på stybben en träkolsbädd.  Viktigt att vattna stybben runt härden för att hålla eld och värme instängd. Lägg sedan en sten i framkant som mothåll för att kunna snurra gods i glöd. Vi behöver täta inloppslucka med skinn på insida så vi inte får läckage. Vi lämnar luftflöde som det är. Utblåsöppning skall vara max 22 och min 14 mm

Ev. kan man senare med hjälp av en hylsa minska flöde om man tycker att det går åt för mycket träkol.

Tacksam för den hjälp jag får från följande personer. 

 • Smed: Lars Johansson Avesta LAJ Smide och Design   
 • Smed: Rådgivare Mattias Helje Lima 
 •  Smed: Bertil Linnberg Lövsveden 
 • Skinn: Sadelmakare Susanna Berglund Hedemora 
 • Kolstybb: Agne Hermansson