Projekt Dalavete bakgrund

Det hela började som en ide från Hans Larsson till den fältvandring som vi skulle hålla under 2021 på Ollas. 
Idén var att samla in utsäde av Dalavete från odlare i hela Skandinavien samt från Allkorns/Nordgens bank av utsäde för att odla det på samma ställe samt jämföra mellan dom olika linjerna. 
Vi lyckades få ihop 
20 olika linjer av Lantvete Dalarna från fem olika landskap i Sverige och från Norge, Finland och Danmark (se nedan) som vi sådde i början av juni och skördade 11 september. 
Allt arbete gjordes per hand från sådd till tröskning. 
Lånade en så-trissa från Stora Hällsta.  
Den 7 aug 2021 höll vi fältvandringen och Hans Larssons genomgång i fält med ett 70-tal besökare som blev mycket lyckat och uppskattat. Vi kunde i demonstrationsodlingen se hur mångfalden ser ut i det som odlas av Lantvete Dalarna i olika delar av Norden. 

Från en demonstration kan man sedan välja ut de bästa för fortsatt odling men man kan också blanda allt för
att få en lokal gårdssort. Beslut som måste tas efter vi fått svar på analyserna från SLU. 
Slutsats
Vi lärde oss mycket av försöket och hoppas nu på en fortsättning under 2022.
Nu är detta också en del av Länsstyrelsen i Dalarnas projekt kring livsmedelsstrategi. Med mål är att hitta en linje av Dalavete som fungerar ännu bättre att odla i vårt område och är bra för bakning. Nu finns på Ollas en Dalavete bank som jag hoppas att vi kan gå vidare och utveckla.

Stöd

Demonstrationsodlingen och kunskapsspridning i samband med denna görs med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet är förmedlat av Länsstyrelsen i Dalarna.

Vad är en Dalavete linje?

Dalavete linje eller kanske bättre Dalavete utvecklingslinje är ett Dalavete under förädling för att bli en sort. Dalavete är en sort en Lantvete sort. Det är min förståelse av sort och linje. Men jag kan ha fel. Har inte just nu tillgång till Matti Leinos bok Spannmål. Kanske finns där en bättre beskrivning.

Dalavete linjer Fältvandring 7 aug 2021

Vi sådde ca. 500 gram/linje.

                                   Skörd i gram

 • Lantvete Dalarna Rad 9                                                               1236
 • Lantvete Dalarna brun borst 6/32                                             1376
 • Lantvete Dalarna Bryggum 2020 67                                           942
 • Lantvete Dalarna 15                 7/37                                             1402
 • Lantvete Dalarna urval             4/18                                             940
 • Lantvete Dalarna Bryggum 2020 brun borst 36                       1405
 • Lantvete Dalarna Nordgen                                                           2919
 • Lantvete Dalarna Stora Hällsta                                                    1489
 • Lantvete Dalarna Aurion Danmark                                             1622
 • Lantvete Dalarna Danmark Per Grupe                                       1500
 • Lantvete Dalarna Finland Nybygård                                           1628
 • Lantvete Dalarna Norge Johan Svärd                                         970
 • Lantvete Dalarna Widichs                                                             1434
 • Lantvete Dalarna Västgöta                                                           790
 • Lantvete Dalarna Öland                                                               1506
 • Lantvete Dalarna 2014             14/67                                           974
 • Lantvete Dalarna Bryggum 2020 vit utan borst 28                  705
 • Lantvete Dalarna utan borst 5/26                                             1517
 • Lantvete Dalarna Bryggum 2020/32                                         1270
 •         Lantvete Dalarna Sörmland                                                      1277                                                            Totalt 26902 gram

Historian bakom Lantvete Dalarna

Här kommer lite om Dalarnas stolthet när det gäller spannmål. Tillhör verkligen vår lantrbrukshistoria. 
Tack vare Hans Larsson och SLU så har denna och andra kommit i odlingen igen. 
Lantsorter av vårvete finns bevarade från flera landskap i Södra Sverige. Mest kända är Lantvete Öland, Lantvete Gotland, Lantvete Halland och Lantvete Västergötland.

Lantvete Dalarna kommer från Södra Dalarna som ur jordbruks synpunkt ofta hänförs till Mälarlandskapen på grund av sitt gynnsamma klimat. 
Lantvete Dalarna odlades ännu på 1920-talet i södra Dalarna och blev på grund av sin tidighet använd i växtförädlingen av vårvete. Sveriges Utsädesförening, som bildades redan på 1880-talet, registrerade 1921 sorten Rubin, en korsning utförd 1906 mellan sorten Kolben och lantvete Dalarna.
Rubin fanns kvar på sortlistorna till 1936 då den ersattes av andra tidiga sorter.
Dalavårvete fanns även i tidiga försök på Svalöf och Ultuna 1907-1921 och även på en del andra platser bland annat i Bollnäs. Lantsorten ansågs av föreningen ha ett svagt strå och känslighet mot gulrost. 

Lantvete Dalarna kallades ofta Dalavårvete eller Dalarnes lantvårvete. 
I Nordiska Genbanken, NordGen, finns tre accessioner Dala (NGB9708) Landvårvete Dalarna (NGB6410) och Lantvete Dalarna (NGB6673) denne använder vi som referens på Ollas. 

Dessa tre accessioner selekterades på SLU i Alnarp från 1997 av växtförädlaren och forskaren Hans Larsson. 
Selekteringen gav upphov till minst ett tiotal linjer med olika färg och form som brun, vit, kort, lång, borstig och utan borst. 

Den mest typiska formen för lantvete Dalarna är den med bruna borstiga ax.

Linjerna fanns sedan under kommande år i olika demonstrationer runtom i landet. Skörd från demonstrationerna delades ut till intresserade odlare i landet. De svenska lantsorterna har ofta en gen som ger tidig mognad, hög proteinhalt och högt innehåll av järn och zink. Lantvete Dalarna odlat på många platser har analyserats på mineraler under många år. Normalt har sorten mycket höga värden på de viktigaste mineralerna som järn, zink, koppar och magnesium jämförbart med andra äldre sorter. Lantvete Dalarna har hög proteinhalt och högt gluteninnehåll med utmärkt bakningskvalitet och god smak. Dalavete har också mycket högt karotenoidinnehåll (fettlösliga näringsämnen som ger färg åt växten och som fungerar som antioxidanter i människokroppen) jämfört med andra vårveten. 
Lantvete Dalarna har blivit alltmer uppskattad i Sverige och är även populär i Norge, Finland och Danmark. 
Källa: Hans Larsson www.allkorn.se

Support


Stort tack till er alla som bidragit och framför allt Hans Larsson grundare av Allkorn som gav mig idén till detta försök.

Prover finns nu hos SLU och en del av ett större forskningsprojekt. När analyser är framme skall vi ta beslut hur vi går vidare med projektet.

Bilder från odlingsarbetet