Odlingsåret 2021 på Ollas

Året har varit full av aktiviteter och överraskningar. Det var första året med att odla hektar mängder med eget Folkärna Spelt vete samt Fulltofta råg på Ollas. Inte så enkelt för en amatör.
Vi har renoverat smedja samt varmrökbastu. Där gäller nu att få fart på elden i bägge byggnader.
Kunskap om att smida i en träkols smedja och med bälg är inget du hittar online inte heller hur man varmröker i en 20 m2 stor byggnad. Men vi är på god väg med hjälp utifrån. 
Genomförde ett öppet hus den 7 aug. Tack ni alla som kom. 
Genomfört ett odlings försök med Dalavete som förhoppningsvis går vidare. Nu väntar jag på analyser från SLU. 
Skaffade en piggtröska samt självbindare som förhoppningsvis kommer till användning i kommande projekt. 

Om allt faller på plats med myndigheter samt hantverkare så hoppas jag under 2022 kunna renovera en liten timrad lada och återskapa det halmtak som funnits på ladan. Även plank lada för hö. Bägge står nere vid våtmarken.
Vi har också haft ett fantastiskt år med Folkärna Speltvete. En resa som började 2016 med några korn som jag hittade i gamla jutesäckar på logen och nu finns knappt 500 kg i utsäde. Fantastiskt att få skörda hektar mängd av Folkärna Speltvete. 
Prover finns nu på SLU för test. Resultat kommer nästa år då analysen ingår i ett större forskningsprojekt för kulturspannmål. 
Nästa sådd av Folkärna Speltvete hoppas jag få hjälp av Stora Hällsta kvarn i Sala. https://www.storahallsta.com 
Känner mig lite osäker på att ta det vidare och lämnar gärna över det till ett proffs som Ingvar. Det viktiga för mig är att vi får fram tillräckligt med utsäde så fler kan få pröva på att odla sorten. Näringsvärde för Spelt vete är dubbelt så hög jämfört med vete. 
Nästa steg blir spännande med att börja baka med Folkärna Speltvete. Vi sådde 29 augusti 2020 och tröskade 6 september 2021.
Stort TACK till alla er som stöttat mig under 2021.

Råg i Folkärna

Vi har inte bara odlat vete på Ollasgården under 2020/21 utan även en ”Evolutionär Råg Fulltofta” som tagits fram av Hans Larsson, grundare av Allkorn. 
Södra Dalarna är ett lämpligt odlingsområde för råg och jag vet att min farbror Erik tidigare odlat råg på gården. Hittar ofta rester av rågskal i utrustning och säckar på gården. Så det låg närma till hands att pröva på att odla råg. Rågen blev nästa 2 m i höjd och den la sig överhuvudtaget trots dom mängder med regn som vi fick. Nu i efterhand och i samband med renovering av gårdens byggnader så visade sig att det var perfekt val att odla råg. Upptäckte nämligen att 2 av gårdens 18 byggnader har haft halmtak. Råghalm är perfekt att lägga tak med. Den används också som slöjdhalm. 
Mer om detta under fliken  
Ollas i Bäsinge by – en kulturhistorisk mötesplats (ollasgaarden.se)
Men för att kunna använda råghalmen så går det ju inte att tröska som vanligt utan vi måste skörda med hjälp av självbindare. Här fick jag hjälp av Mattias Johansson på www.blidbobrukshastar.com. 
Han ställde snabbt upp med självbindare samt traktor. Kolla in hans hemsida och se på dom olika tjänster han kan tillhandahålla.
Vi skördade 0,5 hektar som nu ligger på logen och skall bearbetas för att eventuellt bli takhalm. 
Delar av skörden har gått till slöjdhalm och www.halmenshus.com i Dalsland. Min kvalitet var inte den bästa så här måste jag förbättra mig om jag får leverera igen. Härlig utmaning. 
Odling har också ingått i SLU:s försök med äldre sorters råg.