Hantverkare samt support och stöd. 

Support och stöd

Statligt stöd till kulturmiljövård för renovering av Smedja och Varmrökbastu som fördelas av länsstyrelserna runt om i landet. Handläggare ULRIKA JANSSON Antikvarie Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering. Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, Sweden. 


Våtmarken på Ollas är ett projekt som Sven Erik initierat i samarbete med Avesta kommun och Länsstyrelsen i Dalarna. Naturvårdsverket samordnar LONA, Lokala Naturvårdssatsningar för att stödja kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårds-engagemang. Statliga bidrag är medfinansiär för genomförande av våtmarksprojektet på Ollas.  Peter Klintberg, ekolog Avesta kommun 

Demonstrationsodlingen och kunskapsspridning i samband med denna görs med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet kommer ur Dalarnas livsmedels strategi.  livsmedelsstrategi.pdf (regiondalarna.se)  Ann Eriksson Länsstyrelsen Dalarna


Stöd från Avesta Kommuns Naturvårds stiftelse för publikation och information om Ollas.  
Peter Klintberg, ekolog Avesta kommun


Hantverkare 

Solvarbo Timring & Byggnadsvård AB
Rolf Lövkvist AB Murare
Blidbo Brukshästar (blidbobrukshastar.com)
Smed: Lars Johansson Avesta LAJ Smide och Design  
Smed: Rådgivare Mattias Helje Lima
Skinn: Sadelmakare Susanna Berglund Hedemora
Kolstybb: Agne Hermansson
Sören Eriksson Naturvård AB har projekterat våtmarken och utarbetat instruktioner för våtmarken. https://www.facebook.com/sorenerikssonnaturvard
Skälby Gårds Förvaltning AB Skälby Gård 100 733 91 Sala genomförde grävning av våtmarken
Mats Mikaelsson Bäsinge hjälper mig med jordbruket
Växtförädling Hans Larsson samt Anders Borgen Danmark
Familj och allt i allo inkl mentalt stöd. Lennart Karlsson
Smed och allt i allo med ovärderlig hjälp: Bertil Linnberg Lövsveden
Transporter: Claes Hulten
Halmtak: Sten Nilsson Laholm
Stora Skedvi Hembygdsförening Kontaktperson: Torkel Edström

Stöd: Malin Sundmark  lisasgarden.se 
Stöd: Magnus Pamp hittar du på följande sidor