Workshop Träkols smide Ollas gården Bäsinge By

Syfte: Starta upp smedja efter totalrenovering av byggnad, eldstad, bälg etc.vTillverka träkol vid smedjan för eget bruk. En mini mila.

Avsikten är att hålla en workshop/kurs för byggnadsvårdare/smeder hur man får i gång en träkols smedja som inte använts på län
 

 • Vi ser över bälg, formare samt eldstad så att det går att använda
 •  Anpassar smedjan för användning/går att smida
 • Ser över säkerhet. Brandskydd
 • Går igenom vilka verktyg som behövs till smedjan.

 Vi anlägger innan en mila (Agne lovat hjälpa till) som vi visar funktion på samt tänder på. Vi testar på att smida/reparera bruksföremål till gården.

 Vad behöver vi? Pengar: SEE söker det hos Sparbaksstiftelsen etc

 •  Mattias Helje i 4 dagar? Kostnad?
 • Mat: Frukost-Lunch-Kvällsmat. Deltagare betalar själva?
 • Husrum: Betalar själva?
 • Material till mila
 • Kostnad förberedelser
 • Lokal hyra. Smedja samt loge
 • Visning av gården
 •  

·       Vi behöver organisera mat och husrum för 10 +- 2 personer.

·       Möjlighet finns att ställa upp tält/husvagn på gården.

·       Några sovplatser kan ordnas i bagarstuga.

Organisation

·       Mattias Helje

·       Agne Hermansson

·       Sven Erik Eriksson

·       Björn Eriksson (son)

·       Bertil Linnberg

·       Lars Johansson Avesta LAJ Smide och Design

·       Catering

 Material

Ved för kolning. Måste förberedas.

Smedja

 Mat

Lunch: Kan vi köpa från catering

Fika: Kan Humlebacken fixa i Byn

Kvällsmat: Vi lagar tillsammans på grill eller gasolkök

Frukost. Vi fixar tillsammans

 

Mattias har möjlighet att sova hos oss.

Badvik från Bäsingen finns 5 min från gården.

Plats för mila

Antar vi måste ta dit en traktorgrävare och ordna en säker plats

 

Anteckningar Sven Erik från samtal med Mattias.

Bok om kolning: https://appellforlag.se/bok/kolning/

Smedjan är gjord för träkol

·       Forman: Skapa en grop på 20 cm i alla riktningar. Även på djupet.

·       Stenar ligger i sand och fogarna kan petas upp med en ståltråd enl. murare. Ett varv sten sedan är resten sand.

·       Fyll forman med stybb från en kolmila.

·       Det skall vara tvärhand fritt under inblåset in i forman.

·       Överkant stybbnivå kan gärna ligga 5–7 cm över inblåset och jämns med överkant på forman.

·       Bygger sedan ovan på stybben en träkolsbädd.

·       Viktigt att vattna stybben runt härden för att hålla eld och värme instängd.

·       Lägg sedan en sten i framkant som mothåll för att kunna snurra gods i glöd

·       Vi behöver täta inloppslucka med skinn på insida så vi inte får läckage.

·       Vi lämnar luftflöde som det är.

·       Utblåsöppning skall vara max 22 och min 14 mm

·       Ev. kan man senare med hjälp av en hylsa minska flöde om man tycker att det går åt för mycket träkol.

Telefon/Kontakt info

·       Smed: Lars Johansson Avesta LAJ Smide och Design 0734201078  

·       Smed: rådgivare Mattias Helje Lima 070 21 58 041

·       Smed: Bertil Linnberg Lövsveden 13 775 96 Krylbo. 070 671 24 25

·       Skinn: Sadelmakare Susanna Berglund Hedemora 070 7228435

·       Kolstybb: Agne Hermansson 070 6333438 agnett@live.se

·       Sven Erik Eriksson 070 5380717