Planklada våtmark

Följande plan finns för  renovering

Byte av syllvarv, cirka 27 löpmeter timmer.Infällning av nya golvbjälkar, spikning av nytt 2" golv.
Lagning av rötskadad takstol och hammarband.
Alt, 1 Omläggning av yttertak. Tegel tas bort, ny läkt spikas och ny, galvad pannplåt läggs på.
Alt, 2 Omläggning av yttertak. Teglet tas bort, ny läkt och papp monteras och teglet läggs tillbaka. 
Skadat tegel ersätts med hela begagnade med samma mått. 
Nya vindskivor och fotbrädor i kärnfura Skadad panel (ca 30%) byts ut mot ny i samma utförande.
Borstning och rödfärgning av ladan med Falu ljus slamfärg.
Marken justeras så att den lutar från ladan, eventuellt höjs ladan och nya stenar läggs på de befintliga. 
En komplett port med gångjärn eller skena monteras på gaveln mot gården/våtmarken.