Ollas och hönshus

En självförsörjande gård som Ollas hade naturligtvis ett hönshus som försörjde med ägg. Stort behov av att renovera!

Min faster Elsa hade det ansvaret och allt är orört sedan hon slutade.